Even voorstellen

Naast mijn werk als zijnsgerichte psycholoog werkte ik tot voor kort als aannemer, voorheen als timmerman. Ik hecht grote waarde aan concreet zijn en nuchterheid.
Vooral mijn relaties met mijn ouders, mijn vroegere en huidige echtgenote en de relaties met mijn kinderen, zijn een constante bron van inspiratie voor mijn werk.
Sinds 1997 neem ik deel aan een doorgaande groep van de Ridhwanschool, een spirituele scholingsweg en mijn diepste en dierbaarste inspiratiebron. Sinds 2017 ben ik tevens bevoegd leraar van de Ridhwanschool. Kenmerk: integratie van psychologie en spiritualiteit.