Ridhwan


Ridhwan/Diamond Approach is een hedendaagse spirituele scholingsweg die ons kan ondersteunen op onze innerlijke reis naar steeds verder gaande ontsluiering van de realiteit. Dit gaat gelijk op met een toenemend besef van vervulling in ons dagelijks leven. De ‘Diamond Approach’ leert ons dat onze mogelijkheden om de werkelijkheid te ervaren onbegrensd zijn. En met de door de D.A. ontwikkelde methode van innerlijk onderzoek kunnen we ons vermogen om dit ook werkelijk te ervaren ontwikkelen. Hierin komen ook de vele manieren aan het licht waarmee we -vaak onbewust- die mogelijkheden in de weg staan. In dit innerlijk onderzoek blijven we bij datgene wat zich van moment tot moment afspeelt in onze directe ervaring (onze waarheid van dit moment). En ontwikkelen we nieuwsgierigheid naar een mogelijke betekenis van die ervaring.

Dit proces opent een natuurlijke ontvouwing in de richting van een grotere openheid en bewustwording van dat wat we werkelijk zijn. Het gewaar zijn van onze lichamelijke sensaties biedt een directe toegang tot onze ervaring van moment tot moment, en daarmee tot deze ontvouwing van onze ware natuur. In de diepere lagen van bij jezelf zijn voert dit onderzoek ons van kennis naar mysterie. Ons innerlijke kompas wijst ons door zijn aanwezigheid daarbij de weg: Hoe meer we zijn met wat op dit moment waar is, hoe meer het mysterie zich opent.

Ridhwan-sessies (60 min.) kosten 100 euro incl. btw. Om dit -spirituele- werk ook voor mensen met een laag inkomen toegankelijk te maken is een daarop aangepast tarief bespreekbaar.
Ik ben bevoegd leraar aan de Ridhwan/Diamond Approach school.
It is also possible to do Ridhwan sessions online: in dutch or english.

Voor meer informatie kijk op: www.ridhwan.org